WAARZEGGEN

WAARZEGGEN

Chénoa kan emoties, fysieke gewaarwordingen, flitsen van visioenen of telepathische berichten van verschillende bronnen voelen, zoals spirituele wezens, overledenen, gidsen of engelen.
Deze waarnemingen stellen hem in staat een dieper en nauwkeuriger begrip te hebben van de situatie van een persoon en dienovereenkomstig advies of voorspellingen te geven.

Chénoa heeft deze gave ontwikkeld en geperfectioneerd door meditatie, spirituele oefening en training met andere ervaren helderzienden.

Ze gebruikt dit geschenk om mensen te helpen antwoorden op hun vragen te vinden, obstakels te overwinnen en hun leven en toekomst beter te begrijpen.