Algemene verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 01/01/2024

 

De huidige algemene voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van de gebruiker te definiëren in het kader van het gebruik van de internetsite www.chenoa-sjamanisme.com (de internetsite) of van de andere sites die rattachés sous la marque zijn Chenoa Sjamanisme, ainsi that de tout bevatte jou (I Contained) wie en is verbonden of repertoire.

Alle gebruikte teksten, afbeeldingen en zonen zijn het exclusieve eigendom van l’Editeur Chenoa Sjamanisme. De uitgever van de site maar het contactformulier voor het contactformulier.

Maatschappij van de site Chenoa Sjamanisme : Fyvea Limited

 

Adres: Carlyle House, Lower Ground Floor, 235 Vauxhall Bridge Road,
SW1V 1EJ, LONDON

 

ARTIKEL 1- OVER www.chenoa-sjamanisme.com

De website www.chenoa-sjamanisme.com is eigendom van Telena Limited

 

ARTIKEL 2- VOORWERP:

De site www.chenoa-sjamanisme.com biedt entertainmentinhoud over de thema's persoonlijke ontwikkeling en de waarzeggende kunsten en wetenschappen, waaronder astrologie, numerologie, taromanie, horoscopie. Deze site claimt met zijn inhoud geenszins het voorkomen van de gebeurtenissen waarnaar wordt verwezen in de e-mails (elektronische mails) die naar de lezers worden gestuurd. Deze zijn alleen bedoeld voor recreatieve, leuke of culturele doeleinden. Het doel van dit contract is om de voorwaarden te definiëren waaronder de uitgever de hierboven beschreven inhoud vanaf een website beschikbaar stelt aan de lezer. Het loutere gebruik van de website www.chenoa-sjamanisme.com impliceert de loutere aanvaarding van deze algemene voorwaarden. In het geval dat een lezer deze algemene voorwaarden van de site www.chenoa-sjamanisme.com niet naleeft, behoudt de uitgever zich het recht voor hem de toegang tot zijn website te ontzeggen. Elke online bestelling van inhoud op de site www.chenoa-sjamanisme.com impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant (hierna door de klant genoemd) van deze algemene verkoopvoorwaarden waarvan hij eerder kennis heeft genomen.

ARTIKEL 3- WAARSCHUWING:

Het gebruik van deze site is uitsluitend voorbehouden aan mensen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt, in hun land van verblijf, evenals de wettelijke capaciteit om een ​​website te contracteren en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het waarborgen van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie die hij verstrekt. Toegang tot de inhoud van deze site is onderworpen aan het bezit van directe of indirecte internettoegang. De kosten van telefonische communicatie met betrekking tot de verbinding met het internetnetwerk en met de site vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden is alleen onderworpen aan het inloggen op deze site. De gebruiker wordt erop gewezen dat deze algemene gebruiksvoorwaarden van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. De nieuwe versie zal na wijziging beschikbaar zijn voor raadpleging. Bijzondere voorwaarden kunnen deze algemene verkoopvoorwaarden aanvullen. De klant wordt vóór elke transactie geïnformeerd via de website. De lezer wordt ook geïnformeerd over de mogelijkheid om de url van deze pagina te wijzigen, ook zonder voorafgaande kennisgeving. DE INHOUD DIE OP DE WEBSITE WORDT GELEVERD, IS VAN EEN ZUIVER RECREATIEF, LEUK OF CULTUREEL ASPECT. IN GEEN GEVAL ZAL DE GELEVERDE INHOUD GESCHIKT ZIJN VOOR JURIDISCH, MEDISCH OF PSYCHOLOGISCH ADVIES GEGEVEN DOOR EEN PROFESSIONAL. ALS U LIJDT AAN EEN CHRONISCHE ZIEKTE, GEESTELIJKE INSTABILITEIT OF ALS U MET SPECIALE PROBLEMEN WORDT GEDAAN (MET INBEGRIP VAN JURIDISCHE OF GERECHTELIJKE), ZOEK DAN ZO VLUG MOGELIJK EEN PROFESSIONEEL GESCHIKT VOOR UW ZIEKTE, STOORNIS OF PROBLEEM.

ARTIKEL 4. AANDUIDING VAN DE INHOUD

De site www.chenoa-sjamanisme.com biedt entertainmentinhoud over de thema's van de waarzeggende kunsten en wetenschappen, waaronder astrologie, numerologie, taromanie, horoscopie. De inhoud die door de site www.chenoa-sjamanisme.com wordt aangeboden, bestaat uitsluitend uit teksten die via elektronische en gedematerialiseerde kanalen worden aangeleverd, zoals e-mailing (elektronische post) of digitale download (elektronische download). De site www.chenoa-sjamanisme.com biedt geen advies of service, maar alleen tekstenverzamelingen, verhalen over de thema's kunsten en waarzeggerij, in het bijzonder astrologie, numerologie, taromanie, horoscopie. De leesvolgorde van de teksten en verzamelingen die door de site www.chenoa-sjamanisme.com worden aangeboden, wordt voor elke lezer anders gedaan en in overeenstemming met hun voorkeuren. De personages, plaatsen, situaties en gebeurtenissen die worden genoemd in de teksten die aan gebruikers worden geleverd, kunnen fictief zijn en hebben niet noodzakelijkerwijs enig verband met karakters, plaatsen, situaties en gebeurtenissen die bestaan ​​of hebben bestaan. Chenoa en alle personages die betrokken zijn bij de inhoud van de site en de verzonden e-mails zijn fictieve personages. De gebruikte foto's zijn illustratieve afbeeldingen. De uitgever gebruikt het merk Chenoa en de afbeeldingen met als enige doel het promoten van de inhoud die te maken heeft met Divinatory Arts and Sciences.

Alle inhoud van de site www.chenoa-sjamanisme.com voldoet aan de criteria die een e-boek (elektronisch boek of e-boek) definiëren. Gebruikersregistratie op de Website brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee. Het gratis leesaanbod dat door de website aan elke gebruiker wordt aangeboden, is voor die gebruiker vrijblijvend. Het is dus aan de gebruiker om voor zichzelf te beslissen of hij toegang wil hebben tot de belastbare aflezingen die hem vervolgens worden aangeboden. Aan de klant verkochte teksten worden geleverd door het sturen van een e-mail of een downloadlink. De gebruiker erkent en aanvaardt dus dat de uitgever zich het recht voorbehoudt om op elk moment de inhoud op deze site te wijzigen, verwijderen, toevoegen of vervangen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht of compensatie. Van elke soort. Met betrekking tot de levering van e-boeken die door de klant zijn gekocht, kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden als de e-mails of downloadlinks werden geblokkeerd, in het bijzonder door een antispamfilter of een antivirusfilter. Het is bijvoorbeeld aan de klant om de juiste instellingen van zijn computer te controleren of ervoor te zorgen dat de afzender in zijn lijst met geaccepteerde contacten staat.

 

ARTIKEL 5- VEILIGHEID VAN BETALINGEN

Betaalde inhoud is duidelijk herkenbaar voor de gebruiker, aangezien de gebruiker elke keer dat hij akkoord gaat met het betalen van de vraagprijs moet bevestigen. Voor elke aanbieding. De aangegeven prijzen zijn ook netto voor de klant. De inhoud die op de website verschijnt of daaruit toegankelijk is, is alleen beschikbaar na betaling door de gebruiker en validering van zijn betaling door de uitgever. Voor betaalmethoden die per post worden verzonden, kan de verwerking enkele dagen duren en de levering vertragen. De gebruiker krijgt, na het selecteren van zijn tekst, verschillende veilige online betaalmethoden aangeboden, evenals de financiële en factureringsvoorwaarden voor dat product. Online betalingen worden gedaan via beveiligde creditcardbetaalmodules. De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, de prijzen van de inhoud die hij publiceert te wijzigen, evenals de betalingssystemen tijdelijk of permanent toe te voegen, te verwijderen, op te schorten, te wijzigen of te vervangen. om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

 

ARTIKEL 6. GARANTIES

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de inhoud wordt geleverd zoals hij is en dat de uitgever geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de duur, het onderhoud of de verwijdering ervan. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet registreren van de bestelling of het account van de gebruiker. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computer of het wissen van gegevens als gevolg van het raadplegen of downloaden van inhoud aangeboden door de site www.chenoa-sjamanisme.com.

 

ARTIKEL 7. LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

De producten en diensten die worden aangeboden na registratie op de site www.chenoa-sjamanisme.com zijn als volgt:

  • Een gratis helderziendheid verzonden in de vorm van een geschreven tekst,
  • Een inwijding in de wereld van waarzeggerij, astrologie, numerologie of tarot via een reeks e-mails die naar de gebruiker worden gestuurd,
  • Meer complete sessies verzonden als audio- en / of videobestanden. Toegang tot audio- / videobestanden en bijbehorende instructies is via een link die per e-mail wordt verzonden.
  • E-boeken in pdf-formaat, te downloaden via een link die per e-mail is verzonden.

Om pdf-bestanden te kunnen lezen, moet de gebruiker eerst gratis software installeren waarmee dit type bestand kan worden gelezen. De Gebruiker kan bijvoorbeeld Adobe® Acrobat® Reader gratis downloaden via de volgende link: https://get.adobe.com/fr/reader

Om de audiobestanden af ​​te spelen, moet de gebruiker eerst gratis software installeren waarmee de mp3-bestanden kunnen worden afgespeeld. De gebruiker kan bijvoorbeeld VLC Media Player gratis downloaden via de volgende link: http://vlc-media-player.org/modules/telecharge/

  • Producten en diensten worden geleverd tussen 1 en 24 uur na de bevestigingsmail,
  • EBooks of audioproducten die in de online winkel zijn gekocht, worden binnen een uur na bestelling verzonden.

Zodra de producten en diensten beschikbaar zijn, wordt de gebruiker geïnformeerd via een e-mail met daarin een link die directe toegang biedt tot de producten en diensten op de website.

Als www.chenoa-sjamanisme.com niet in staat zou zijn om de bestelde producten en diensten te leveren, zou de Gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld en zou hij onmiddellijk een terugbetaling ontvangen voor alle betalingen die voor deze producten en diensten zijn gedaan.

 

ARTIKEL 8. TERUGBETALING

www.chenoa-sjamanisme.com biedt u een tevreden of terugbetaalde garantie op de laatst gekochte dienst of product.
U kunt binnen 30 dagen na aankoop uw geld terugkrijgen door naar de contactpagina te gaan die toegankelijk is via deze link. Schrijf 'Restitutieverzoek' en de naam van het Product of de service waarvoor u een restitutie wilt in de hoofdtekst van het bericht.
Onze klantenservice zal de terugbetaling overmaken op de rekening die is gekoppeld aan de bankkaart die u voor de betaling heeft gebruikt of, bij gebrek daaraan, op een andere manier die voor ons beschikbaar is.
Om in optimale omstandigheden van deze terugbetalingsgarantie te kunnen genieten, vestigen wij uw aandacht op het belang van het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie (uw naam, uw voornaam en uw volledig postadres).

ARTIKEL 9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De uitgever mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever / en / of gebruiker die deze heeft verstrekt in verband met het gebruik van de website en / of de door hem geplaatste bestellingen, bewaren. Door zich te registreren op de site www.chenoa-sjamanisme.com, en tenzij de gebruiker bezwaar maakt, gaat hij akkoord met het ontvangen van aanbiedingen van zijn partners. Om zich af te melden, hoeft de gebruiker alleen maar op de uitschrijflink in al onze e-mails of die van onze partners te klikken.

ARTIKEL 10 - TOEGANKELIJKHEID

De uitgever verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om een ​​permanente toegankelijkheid (7 dagen per week en 24 uur per dag) van de inhoud op de site mogelijk te maken, onder voorbehoud van de nodige onderhoudsinterventies, storingen eigen aan het internetnetwerk en de bepalingen Artikelen 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 11. MOEILIJKHEDEN OF ONMOGELIJKHEDEN BIJ HET VERBINDEN MET DE WEBSITE

De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor het onvermogen om toegang te krijgen tot de website door de gebruiker, met name als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of een gebeurtenis die buiten zijn macht ligt. Het bedrijf kan niet garanderen dat de site wordt vrijgesteld van computervirussen of andere anomalieën buiten zijn controle.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schending van zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen, inclusief en zonder beperking, oorlog, rampen, branden, interne of externe stakingen, interne of externe storingen of storingen, en in het algemeen elke gebeurtenis die de juiste uitvoering van orders niet mogelijk maakt. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor problemen die zich kunnen voordoen tijdens beveiligde transacties. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de verschillende organisaties die deze diensten verlenen.

ARTIKEL 13. TOEZEGGINGEN

Het is de gebruiker verboden om gratis of duur over te dragen en te exploiteren voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan die voorzien in deze algemene voorwaarden van de inhoud die wordt aangeboden op de site www.chenoa-sjamanisme.com. De gebruiker onthoudt zich van elk gebruik van de site en de inhoud dat in strijd zou zijn met de openbare orde, wetten en goede zeden en / of mogelijk inbreuk zou maken op de rechten van derden, gebruikers en het bedrijf of zijn partners.

ARTIKEL 14. UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de jurisprudentie over gedematerialiseerde cultuurgoederen wordt de gebruiker erop gewezen dat het herroepingsrecht alleen kan worden uitgeoefend als het downloaden van de inhoud van zijn e-boek nog niet is begonnen. In alle andere gevallen kan de gebruiker geen gebruik maken van enig herroepingsrecht.

ARTIKEL 15. BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volledige inhoud van de webpagina's (afbeeldingen, merken, logo's, acroniemen, software, teksten, algoritmen) en alle informatie gepresenteerd door de uitgever of zijn leveranciers, adverteerders worden beschermd door intellectuele eigendom en merkenrecht. Elke reproductie of elk gebruik waarin de wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendom voorziet, moet onderworpen zijn aan de voorafgaande toestemming van de uitgever. Elk ongeoorloofd gebruik van de gehele of een deel van de inhoud van de website en van intellectuele eigendomsrechten kan het voorwerp uitmaken van gerechtelijke procedures.

ARTIKEL 16. EEN COOKIE INSTALLEREN

L’de gebruiker wordt geïnformeerd over de installatie van een cookie. Met de meeste browsers kunt u cookies verwijderen of de installatie ervan blokkeren. Als de gebruiker besluit om deze functies van zijn browser te gebruiken, heeft hij geen toegang meer tot bepaalde functies en gepersonaliseerde pagina's van de site.

ARTIKEL 17-. LOOPTIJD

De huidige algemene voorwaarden zijn onbeperkt geldig, behoudens wijziging, verwijdering door de vennootschap.

ARTIKEL 18-. JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wet van het land waar de servers van de site www.chenoa-sjamanisme.com worden gehost.